Huis voor democratie en rechtsstaat

Krachtenveld De macht in de provincie

woensdag 27 februari 2019

Het Krachtenveld is een schematische weergave van het Nederlandse politieke stelsel. Met hokjes, kleuren en pijlen is aangegeven hoe de verschillende instituties zich tot elkaar verhouden en elkaar beïnvloeden. In deze werkvorm vullen de deelnemers de instituties in op de juiste plek in het Krachtenveld. Op deze manier leren de deelnemers op welke manier politieke besluitvorming binnen de provincie plaatsvindt.

Deze werkvorm bestaat uit 2 verschillende niveaus, zo is er een eenvoudige en een moeilijke variant. Deze werkvorm maakt deel uit van de mbo-gastlessen “de macht van de provincie”.

Bijlages