Huis voor democratie en rechtsstaat

Politiek in Praktijk: Wie zit waar in de rechtbank?

maandag 15 oktober 2018

De werkvorm in het kort
De leerlingen vullen bij een plaatje van de rechtszaal in waar de rechter zit, en waar de verdachte, de advocaat, etc.

Leerdoel
De leerlingen kennen de opstelling van een rechtszaal en ze weten wie er bij een strafrechtszaak betrokken zijn en hun rol is.

Bijlages