Huis voor democratie en rechtsstaat

Politiek in Praktijk: Wat doet de Provincie?

maandag 15 oktober 2018

Werkvorm gepubliceerd in maart 2015 als onderdeel van de lesbrief Politiek in Praktijk.

De werkvorm in het kort
Wat doet de provincie eigenlijk?
De provincie neemt natuurlijk beslissingen die gaan over de provincie. Maar aan wat voor onderwerpen moet je dan denken? Welke besluiten worden genomen door de gemeente, welke door de provincie en welke door de Tweede Kamer?
In deze werkvorm bedenken leerlingen welk besluit bij welke bestuurslaag hoort.

Leerdoel
Leerlingen weten over welke onderwerpen de provincie wel en niet mag beslissen.

Bijlages