Huis voor democratie en rechtsstaat

Politiek in Praktijk: Op de stoel van de rechter

maandag 22 oktober 2018

DE WERKVORM IN HET KORT

De leerlingen leren dat een rechter verschillende afwegingen moet maken om tot een passende straf te komen.

LEERDOEL

De leerlingen kruipen in de huid van een rechter en bepalen aan de hand van verschillende cassussen wat zij passende straffen vinden.

Bijlages