Huis voor democratie en rechtsstaat

Politiek in Praktijk: Europese Unie

dinsdag 22 oktober 2019

De werkvorm in het kort
Er zijn 27 landen lid van de Europese Unie. In deze opdracht raden de leerlingen welke landen dit zijn aan de hand van een korte omschrijving en de vlag van het land.

Leerdoel
De leerlingen weten welke landen lid zijn van de Europese Unie.

Bijlages