Huis voor democratie en rechtsstaat

Politiek in Praktijk: Eigenrichting – pedojagers

woensdag 6 januari 2021

Korte omschrijving
De leerlingen bespreken in een onderwijsleergesprek het recht op een eerlijk proces en de onschuldpresumptie (onschuldig tot het tegendeel is bewezen). Dit doen de leerlingen aan de hand van het maatschappelijke debat rondom zogenaamde ‘pedojagers’. U bespreekt op welke manier burgers die het recht in eigen hand nemen een bedreiging zijn voor de rechtsstaat.

Bijlages