Huis voor democratie en rechtsstaat

Politiek in Praktijk: Bepaal je Strafmaat

maandag 15 oktober 2018

De werkvorm in het kort
Hoe hard of zacht straffen de leerlingen als zij mogen oordelen? De leerlingen krijgen een aantal (op waarheid gebaseerde) rechtszaken voorgelegd. In duo’s bepalen ze een straf. U inventariseert de straffen van de leerlingen. Achteraf kunt u de echte straffen vertellen.

Leerdoel
De leerlingen denken na over de vraag wat een reële straf is voor een bepaald delict en ze maken kennis met de belangrijkste straffen in Nederland.

Bijlages