Huis voor democratie en rechtsstaat

OA Val van het kabinet – Dilemma’s

dinsdag 19 januari 2021

Korte omschrijving
Bij deze werkvorm laat je de leerlingen een mening vormen over de val van drie kabinetten. Ze beargumenteren individueel bij drie dossiers of ze het terecht vinden dat een kabinet is gevallen. Eén dossier diepen ze vervolgens in drietallen verder uit. Daarna gaan ze plenair met elkaar in gesprek over hun beargumenteerde mening.

Let op: deze werkvorm is geschreven met het oog op thuisonderwijs. Een klassikale versie is mogelijk.

Bijlages

Coronamelding

De Tweede Kamer heeft besloten de komende tijd geen groepen meer toe te laten. Dat heeft consequenties voor onze Haagse programma's.
Lees meer