Huis voor democratie en rechtsstaat

OA Stikstof – Stikstof en de Trias Politica

dinsdag 13 september 2022

De leerlingen staan stil bij de manier waarop de Trias Politica de stikstofcrisis raakt. Eerst halen ze voorkennis op over de trias politica door een korte video te kijken en een online schema in te vullen. Daarna linken ze deze kennis aan de rol van de rechterlijke macht (en ook de uitvoerende en wetgevende macht) bij de stikstofcrisis.  

Let op: Enige voorkennis over de Trias Politica is vereist voor deze opdracht. 

Bijlages