Huis voor democratie en rechtsstaat

OA Raad van State Verdieping Adviesfunctie Raad van State

maandag 15 oktober 2018
De Raad van State heeft twee hoofdtaken die worden uitgevoerd door twee afdelingen:
1. De Afdeling Advisering adviseert de regering en het parlement over nieuwe wetsvoorstellen.
2. De Afdeling Bestuursrechtspraak is de hoogste algemene bestuursrechter van het land.
Deze werkvorm gaat over de adviesfunctie van de Raad van State. Na een korte uitleg over wat de Raad van State doet, kruipen leerlingen in de rol van leden van de Afdeling Advisering. In groepjes brengen ze advies uit over twee wetsvoorstellen. Met een werkblad denken de leerlingen na over:
1. of er een probleem is,
2. zo ja, of het wetsvoorstel dit probleem oplost,
3. of het wetsvoorstel in strijd is met andere wetten en internationale regels,
4. of de wet technisch in orde is.

Bijlages