Huis voor democratie en rechtsstaat

OA Raad van State Debat Solliciteren voor de Raad van State

maandag 15 oktober 2018
De leerlingen lezen de vacature voor de vicepresident van de Raad van State en 4 profielen van fictieve kandidaten. Welke kandidaat vinden zij de beste?
Aan de hand van een beoordelingsformulier bepalen ze of de 4 kandidaten aan de vereisten voldoen. Vervolgens debatteren de leerlingen over de vraag welke kandidaat  het meest geschikt is.

Bijlages