Huis voor democratie en rechtsstaat

OA Prinsjesdag Quiz Wat weet je van Prinsjesdag?

woensdag 24 oktober 2018

Korte omschrijving werkvorm

In deze quiz testen uw leerlingen hun kennis van Prinsjesdag. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen en een schattingsvraag. Bij kennisvragen kiest elk team voor een antwoord (A, B of C). Bij de schattingsvraag gaat het erom welk team het dichtst bij het goede antwoord zit.

Leerdoel

Leerlingen leren spelenderwijs waar Prinsjesdag over gaat en wat voor tradities erbij horen.

Bijlages