Huis voor democratie en rechtsstaat

OA Nieuwe regering Rutte IV In Beeld: De nieuwe ministersploeg

vrijdag 7 januari 2022
Bordes

Wie staan er bij de koning op het bordes? Sommige ministers hebben al eerder in een kabinet gezeten, maar er zijn ook nieuwkomers. Leerlingen zoeken in deze opdracht de juiste minister(s) bij een ministerie.

Bijlages