Huis voor democratie en rechtsstaat

OA IS Kijktip Journalistieke dilemma’s

woensdag 24 oktober 2018
Aan de hand van een foto of een fragment laat u de leerlingen nadenken over een journalistiek dilemma. Laat de leerlingen positie innemen in het klaslokaal: ze kunnen ‘stemmen met de voeten’. Enkele leerlingen lichten vervolgens hun standpunt toe.
Leerlingen begrijpen dat journalisten voortdurend keuzes moeten maken, waarbij meerdere belangen een rol spelen. Voor journalisten in conflictgebieden is het zo mogelijk nog moeilijker dan elders om op een onafhankelijke, objectieve en ethische wijze verslag te doen.

Bijlages