Huis voor democratie en rechtsstaat

OA Het sociaal akkoord Debat Harmoniemodel versus conflictmodel

maandag 15 oktober 2018

Korte omschrijving werkvorm

U gaat met de klas 2x een beslissing proberen te nemen over hetzelfde vraagstuk; één keer volgens het harmoniemodel en één keer volgens het conflictmodel. Het sociaal akkoord, afgesloten tussen kabinet, werkgevers en vakbonden, wordt ook wel een typisch staaltje van polderen genoemd. Maar wat is dat nu eigenlijk? Is dat een beslissing nemen op basis van harmonie, op basis van conflict, of geen van beide?

Leerdoel

De leerlingen leren gangbare maatschappelijke modellen om te beslissen: het harmoniemodel en het conflictmodel. Ook kunnen ze het poldermodel plaatsen bij één van deze modellen.

 

Deze werkvorm kunt u ook vinden in ons werkvormenboekje “Tien werkvormen over de overlegeconomie”.

Bijlages