Huis voor democratie en rechtsstaat

OA Het Nederlands voorzitterschap van de EU Quiz Wat vind jij van de EU?

maandag 29 oktober 2018

In deze quiz ontdekken de leerlingen dat er verschillende visies zijn op de Europese Unie. Ze nemen ook zelf een positie in op basis van enkele stellingen. Aan het eind zien de leerlingen of ze meer naar een federaal Europa neigen, of meer naar nationale soevereiniteit.

Bijlages