Huis voor democratie en rechtsstaat

OA Gaswinning Groningen Debat Hoe oefen ik invloed uit?

woensdag 24 oktober 2018

De inwoners van Groningen zijn in actie gekomen tegen de gaswinning in de provincie. Er zijn verschillende manieren om invloed uit te oefenen op politieke besluitvorming. In deze werkvorm legt u de leerlingen steeds een situatie voor die te maken heeft met de gaswinning in Groningen. De leerlingen kiezen welke manier van invloed uitoefenen ze in deze situaties zouden kiezen.

Leerdoel: Leerlingen weten welke mogelijkheden er zijn om zelf invloed uit te oefenen op politieke besluitvorming.

Bijlages