Huis voor democratie en rechtsstaat

OA De verkiezingsuitslag – Formatiespel

woensdag 14 juli 2021

In het Formatiespel maken leerlingen kennis met een bijzonder fenomeen in de Nederlandse democratie: het proces dat de verkiezingsuitslag laat uitmonden in een nieuw kabinet. In groepen gaan de leerlingen met elkaar onderhandelen om een nieuw kabinet te vormen. Leerlingen onderhandelen hierbij over thema’s die actueel waren bij deze Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021.

De les is fysiek, online of in een gecombineerde vorm uit te voeren door het gebruik van bewerkbare pdf’s voor de groepsopdrachten.

U kunt onderstaande handleiding en bewerkbare werkbladen gebruiken en/of naar de website Kamerindeklas.nl gaan voor uitleg, instructiefilmpjes en digitaal materiaal.

 

Bijlages