Huis voor democratie en rechtsstaat

OA Coronavirus: debat

dinsdag 21 juni 2022

Korte omschrijving werkvorm
Bij deze werkvorm laat je de leerlingen een aantal stellingen zien die gaan over het coronavirus, maar die ook een raakvlak hebben met democratie en/of rechtsstaat. Zijn leerlingen het eens met deze stelling? Dan lopen ze naar het vak ‘eens’ toe. Zijn ze het oneens met deze stelling? Dan lopen ze naar het vak ‘oneens’ toe. Als iedereen een positie heeft, laat je de leerlingen hun keuze toelichten.

Leerdoelen
• Leerlingen leren dat het coronavirus maatschappelijke dilemma’s oplevert.
• Leerlingen vormen een mening over deze maatschappelijke dilemma’s rond het coronavirus.
• Leerlingen onderbouwen hun mening over deze stellingen met argumenten.

Duur
25 minuten

Bijlages