Huis voor democratie en rechtsstaat

OA Corona-app: ontwikkel de corona-app

woensdag 13 mei 2020

Korte omschrijving werkvorm
De overheid is bezig met het ontwikkelen van een corona-app, zodat we straks kunnen bijhouden of we in de buurt zijn geweest van iemand met het virus. Zo worden mensen op tijd gewaarschuwd dat ze misschien besmet zijn. Maar hoe moet zo’n app werken? Is zo’n app veilig? Wordt de app verplicht? Met welke wensen en wetten moeten we rekening houden? Leerlingen gaan in deze werkvorm zelf een app ontwikkelen waarbij ze rekening moeten houden met zo veel mogelijk groepen mensen.

Leerdoel
• Leerlingen weten met welke aspecten er rekening gehouden moet worden bij het ontwikkelen van een corona-app.
• Leerlingen vormen een mening over de corona-app.

Duur
45 minuten

Bijlages