Huis voor democratie en rechtsstaat

OA Catalonië In Beeld

woensdag 24 oktober 2018

Leerlingen analyseren enkele cartoons over de kwestie van de eventuele onafhankelijkheid van Catalonië.

Leerdoel

  • Leerlingen weten hoe ze stapsgewijs spotprenten kunnen analyseren.
  • Door de 4 spotprenten te bekijken, krijgen de leerlingen inzicht in een aantal opvattingen van betrokkenen over de kwestie van de eventuele onafhankelijkheid van Catalonië.

Bijlages