Huis voor democratie en rechtsstaat

OA Bondsdagverkiezingen Quiz Wat weet je van Duitsland?

woensdag 24 oktober 2018

In deze quiz testen uw leerlingen hun kennis van de Duitse taal, politiek en cultuur. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen en blufvragen. Bij kennisvragen kiest elk team voor een antwoord (A, B of C). Bij blufvragen bieden de teams tegen elkaar op wie de meeste goede antwoorden denkt te hebben.

Leerdoel

Leerlingen leren spelenderwijs over de Duitse taal, politiek en cultuur.

Bijlages