Huis voor democratie en rechtsstaat

OA Bondsdagverkiezingen In Beeld Bondsdagverkiezingen

woensdag 24 oktober 2018

Aan de hand van verschillende afbeeldingen beantwoorden leerlingen vragen over zaken die met de Bondsdagverkiezingen te maken hebben.

Leerdoel

De leerling kan belangrijke thema’s van de Bondsdagverkiezingen benoemen en van context voorzien.

Bijlages