Huis voor democratie en rechtsstaat

OA Bondsdagverkiezingen Belangen Wat willen de politieke partijen in Duitsland?

woensdag 24 oktober 2018

Op 24 september 2017 zijn er in Duitsland verkiezingen voor de Bondsdag. Welke partijen doen hier aan mee? Lijken deze partijen op Nederlandse partijen? In deze werkvorm koppelen leerlingen 6 Duitse politieke partijen aan Nederlandse ‘zusterpartijen’. Op basis van standpunten en karakter van de partijen gaan de leerlingen onderzoeken welke partijen in Duitsland met elkaar zouden kunnen samenwerken in een eventuele coalitie, en ook welke partijen elkaar uitsluiten.

Bijlages