Huis voor democratie en rechtsstaat

OA Amerikaanse Verkiezingen Puzzel Democraten en Republikeinen

vrijdag 16 oktober 2020

Aan de hand van beschrijvingen van een aantal bekende presidenten van de VS moeten leerlingen beargumenteren of deze presidenten Democraat of Republikein zijn.

Bijlages