Huis voor democratie en rechtsstaat

OA Amerikaanse Verkiezingen Puzzel Democraten en Republikeinen

woensdag 25 mei 2022

Aan de hand van beschrijvingen van een aantal bekende presidenten van de VS moeten leerlingen beargumenteren of deze presidenten Democraat of Republikein zijn.

Bijlages