Huis voor democratie en rechtsstaat

OA Aftreden Opstelten en Teeven Quiz Wat weet je van het aftreden?

maandag 29 oktober 2018

In deze quiz testen uw leerlingen hun kennis over het aftreden van Opstelten en Teeven, en de politieke gevolgen ervan.

Bijlages