Huis voor democratie en rechtsstaat

OA Aanslagen Parijs In Beeld Terrorisme in cijfers

maandag 29 oktober 2018

Leerlingen bekijken enkele infographics over terrorisme in de afgelopen decennia en geven daarna antwoord op vragen.

Bijlages