Huis voor democratie en rechtsstaat

OA Aanslagen Parijs In Beeld Debat Zijn we nu in oorlog?

maandag 29 oktober 2018

De leerlingen krijgen vier stellingen waarover ze hun mening kunnen geven. Deze moeten ze onderbouwen met argumenten.

Bijlages