Huis voor democratie en rechtsstaat

OA 75 jaar vrijheid – Vrijheidsdebat

maandag 3 februari 2020

KORTE OMSCHRIJVING
Aan de basis van de rechtsstaat ligt het gegeven dat burgers bepaalde vrijheden hebben en dat deze zijn vastgelegd in de grondwet. Deze vrijheden zijn echter niet onbegrensd en botsen regelmatig. In deze werkvorm ontdekken leerlingen aan de hand van verschillende casussen op welke manier deze botsingen plaatsvinden en ze gaan met elkaar in debat over de grenzen van onze vrijheden en rechten.
Deze werkvorm kan goed gebruikt worden als verdieping op de werkvorm ‘De vier vrijheden in beeld’.

LEERDOELEN
• Leerlingen ontdekken aan de hand van actuele vraagstukken dat bepaalde vrijheden en rechten van onze rechtsstaat ook dilemma’s met zich meebrengen.
• Leerlingen onderbouwen verschillende meningen met betrekking tot de grenzen aan vrijheden en rechten binnen onze rechtsstaat.

BENODIGDHEDEN
• Per groepje één casuswerkblad

Deze werkvorm is gemaakt in opdracht van stichting Vrijheidscolleges.

Bijlages

Coronamelding

De Tweede Kamer heeft besloten de komende tijd geen groepen meer toe te laten. Dat heeft consequenties voor onze Haagse programma's.
Lees meer