Huis voor democratie en rechtsstaat

Naar het stembureau

woensdag 10 oktober 2018

Korte omschrijving
De studenten krijgen per groepje van drie of vier een setje kaartjes. Op de kaartjes staan verschillende stappen van de stemprocedure afgebeeld. Het is aan de studenten om de verschillende stappen op de juiste volgorde te leggen. Van sommige stappen zijn meerdere opties gemaakt, de studenten moeten dan eerst de juiste optie kiezen, en deze vervolgens op de juiste plaats leggen in de stemprocedure. Na dit onderdeel kan de docent dieper ingaan op de stemprocedure.

Leerdoel

  • De stemprocedure wordt niet alleen mondeling uitgelegd, maar de studenten krijgen een beeld van hoe de verkiezingen in zijn werk gaan.

 

Deze werkvorm kunt u ook vinden in ons werkvormenboekje “Tien werkvormen voor het vmbo: aan de slag met politiek en rechtsstaat”.

Bijlages