Huis voor democratie en rechtsstaat

Machtenscheidingsquiz

woensdag 24 oktober 2018

Leerlingen weten dat in een democratische rechtsstaat de macht verdeeld is over de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. Ook weten ze inhoudelijk welke personen of situaties bij welke macht thuishoren. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen en er is een schattingsvraag. Bij kennisvragen kiest elk team voor een antwoord (A, B of C). De teams die bij het goede antwoord staan krijgen een punt. hieronder kunt u downloaden:

– De instructie Machtenscheidingsquiz

– De aftellende PowerPoint Machtenscheidingsquiz

Bijlages

2 reacties

  1. Esther Visser says:

    Ik zie in de bijlage alleen de kennisvragen en geen blufvragen, kan dit kloppen?

  2. Geachte mevrouw Visser,
    Hartelijk dank voor uw reactie. Ik heb het even nagezocht, en dat klopt inderdaad. En ik begrijp ook waarom u dat wel verwacht. We hebben de instructie nu aangepast om de verwarring weg te nemen. Er zijn geen blufvragen, maar wel een schattingsvraag om bij een gelijke eindstand toch een winnaar te kunnen bepalen. Kunt u zo nu verder met deze werkvorm? We horen het graag, alvast bedankt!
    Lilian Leeuwenburgh, Educatie ProDemos

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *