Huis voor democratie en rechtsstaat

Leve de verschillen?

maandag 29 oktober 2018

Leerlingen komen spelenderwijze tot de ontdekking dat we op basis van enkele kenmerken een groep mensen uitbeelden of beschrijven. Door deze werkvorm komen leerlingen achter de vanzelfsprekendheid van groepsdenken, maar ze denken ook na over de mogelijke gevolgen van groepsdenken.

p.1-7 instructie VMBO

p.8-15 instructie HAVO/VWO

Bijlages