Huis voor democratie en rechtsstaat

Leve de monarchie?

maandag 29 oktober 2018

Leerlingen maken zelf een nieuwe grondwet en debatteren over deze nieuwe grondwet.

p.1-3 instructie VMBO

p.4-6 instructie HAVO/VWO

Bijlages