Huis voor democratie en rechtsstaat

Krachtenveld Sint Maarten

woensdag 6 januari 2021

Korte omschrijving werkvorm

Dit Krachtenveld is een schematische weergave van het politieke stelsel op Sint Maarten. In hokjes, afbeeldingen en pijlen is aangegeven hoe de verschillende instituties zich tot elkaar verhouden en elkaar beïnvloeden. In deze werkvorm vullen de leerlingen de instituties in op de juiste plek in het Krachtenveld.

NB. Dit Krachtenveld is in de voertaal op Sint Maarten: Engels.

Leerdoel

De leerlingen leren hoe politieke besluitvorming plaatsvindt op Sint Maarten.  Bovendien leren ze wat de rol van de gekozen volksvertegenwoordiging hierin is.

 

Deze werkvorm kunt u ook in een online les gebruiken. U deelt de PowerPoint op uw scherm met de leerlingen en in een interactief gesprek vult u met de leerlingen de instituties in op de juiste plek in het Krachtenveld.

Bijlages

Coronamelding

De Tweede Kamer heeft besloten de komende tijd geen groepen meer toe te laten. Dat heeft consequenties voor onze Haagse programma's.
Lees meer