Huis voor democratie en rechtsstaat

Krachtenveld Saba

woensdag 6 januari 2021

Korte omschrijving werkvorm

Dit Krachtenveld is een schematische weergave van het politieke stelsel op Saba. In hokjes, afbeeldingen en pijlen is aangegeven hoe de verschillende instituties zich tot elkaar verhouden en elkaar beïnvloeden. In deze werkvorm vullen de leerlingen de instituties in op de juiste plek in het Krachtenveld.

NB. Dit Krachtenveld is in het Engels.

Leerdoel

De leerlingen leren hoe politieke besluitvorming plaatsvindt op Saba.  Bovendien leren ze wat de rol van de gekozen volksvertegenwoordiging hierin is.

 

Deze werkvorm kunt u ook in een online les gebruiken. U deelt de PowerPoint op uw scherm met de leerlingen en in een interactief gesprek vult u met de leerlingen de instituties in op de juiste plek in het Krachtenveld.

Bijlages

Coronamelding

Tot en met zondag 9 mei 2021 voeren we geen fysieke educatieve programma's uit. Online programma's zijn wel mogelijk.
Bekijk wat er te doen is