Huis voor democratie en rechtsstaat

Krachtenveld provincie Noord-Brabant

dinsdag 12 september 2017


Let op:
Deze werkvorm is onderdeel van het klassenbezoek@provinciehuis.
Mocht u nog aan dit programma willen deelnemen adviseren wij deze werkvorm niet in de klas te doen.

Korte omschrijving
Aan de hand van een schema bespreekt u met de leerlingen wie de macht heeft in de provincie.

Bijlages