Huis voor democratie en rechtsstaat

Krachtenveld Gemeente

woensdag 27 maart 2019

Krachtenveld Gemeente

Het Krachtenveld Gemeente is een schematische weergave van de gemeente. Het geeft inzicht in de positie van de gemeente binnen het staatsbestel, en geeft de verhoudingen binnen en buiten het gemeentebestuur weer.

Met hokjes, kleuren en pijlen is aangegeven hoe de verschillende onderdelen zich tot elkaar verhouden en elkaar beïnvloeden. In deze werkvorm vullen de deelnemers de verschillende onderdelen in op de juiste plek in het Krachtenveld.

 

In onze webshop kunt u ook een Krachtenveld Gemeente groot op doek met magneetkaartjes bestellen.

Bijlages