Huis voor democratie en rechtsstaat

Krachtenveld Europese Unie

maandag 16 maart 2020

De leerlingen plaatsen de begrippen op de juiste plek in de puzzel, het Krachtenveld, waardoor ze overzicht krijgen van de belangrijkste instellingen binnen de Europese Unie. Hoe verhouden deze zich tot elkaar en tot de politieke instellingen in Den Haag? Leerlingen zien dat burgers via het Europees Parlement en het nationaal parlement invloed kunnen uitoefenen op de Europese Unie.

U kunt hier downloaden:

  • Instructie Krachtenveld Europese Unie
  • Werkblad Krachtenveld Europese Unie

 

Deze werkvorm kunt u ook vinden in ons werkvormenboekje “Tien werkvormen over de Europese Unie”.

In onze webshop kunt u ook een Krachtenveld Europese Unie groot op doek met magneetkaartjes bestellen.

Bijlages