Huis voor democratie en rechtsstaat

Krachtenveld

woensdag 6 januari 2021

Korte omschrijving werkvorm

Het Krachtenveld is een schematische weergave van het Nederlandse politieke stelsel. Met hokjes, kleuren en pijlen is aangegeven hoe de verschillende instituties zich tot elkaar verhouden en elkaar beïnvloeden. In deze werkvorm vullen de leerlingen de instituties in op de juiste plek in het Krachtenveld.

Leerdoel

De leerlingen leren dat politieke besluitvorming plaatsvindt op verschillende niveaus: gemeentelijk, provinciaal, nationaal (Den Haag) en Europees (o.a. Brussel), en dat er samenhang is tussen deze verschillende niveaus. Bovendien zien ze dat er op elk niveau een gekozen volksvertegenwoordiging is.

 

Wij hebben materialen ontwikkeld waarmee u het bezoek met uw leerlingen of studenten aan ProDemos en het parlement kunt voorbereiden en/of op het bezoek kunt terugkijken. Op die manier vergroten we het leereffect van het bezoek met uw leerlingen of studenten aan politiek Den Haag.

Met deze werkvorm kunt u uw bezoek aan ProDemos voorbereiden en/of terugkijken op uw bezoek aan ProDemos.

Meer informatie over een bezoek aan Politiek Den Haag.

 

Deze werkvorm kunt u ook in een online les gebruiken. Gebruik daarbij de online versie van het Krachtenveld: Politiek. U deelt uw scherm met de leerlingen en in een interactief gesprek vult u met de leerlingen de instituties in op de juiste plek in het Krachtenveld.

Bijlages