Huis voor democratie en rechtsstaat

Hoe kan ik stemmen?

woensdag 8 mei 2019

Korte omschrijving

De deelnemers doorlopen de stemprocedure van A tot Z in een zo echt mogelijke setting. Dit vergt wat voorbereiding van u. De werkvorm komt het beste tot zijn recht als u de ruimte inricht als een stembureau, met een stemhokje, rode potloden en een stembus. Daarnaast kunt u gebruik maken van onze voorbeeldstempassen en voorbeeldstembiljetten.

Leerdoel

De deelnemers weten hoe het er aan toe gaat op het stembureau door zelf te oefenen met het uitbrengen van hun stem.

Stem jij ook? – toolbox

Deze werkvorm komt uit de toolbox om zelf een workshop te organiseren voor mensen met een licht verstandelijke beperking over de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei 2019: https://www.stemjijook.nu/zelf-een-workshop-organiseren.

 

Bijlages