Huis voor democratie en rechtsstaat

Het Assenstelsel

woensdag 17 oktober 2018

De politieke partijen kunt u toelichten aan de hand van het assenstelsel.

Met de deelnemers samen wordt eerst kort besproken waar de begrippen links, rechts, progressief en conservatief voor staan. Vervolgens worden de verschillende politieke partijen een plek gegeven in het assenstelsel.

 

Bijlages