Huis voor democratie en rechtsstaat

Geef advies

woensdag 24 oktober 2018

Korte omschrijving
In deze werkvorm leeft de student zich in in de casus van Fatima en Vincent. Zij hebben alle twee te maken met een verandering die effect heeft op hun werksituatie. Mag het wat de werkgever van Fatima en Vincent doet? Staan zij in hun recht? Wat zou de student doen in hun situatie?

Leerdoel

  • Studenten weten dat iedereen met het (civiel) recht te maken kan krijgen.

Bijlages