Huis voor democratie en rechtsstaat

Filmpje: Macht en invloed in de gemeente

woensdag 17 oktober 2018

Welke route doorloopt een initiatief van idee tot invoering in de gemeente? Hoe kun je als inwoner invloed uitoefenen op je omgeving en de gemeente en hoe kun je als gemeente omgaan met initiatieven?