Huis voor democratie en rechtsstaat

Filmpje met tolk NGT: de vorming van een coalitie

dinsdag 26 april 2022

Hoe wordt na de verkiezingen een coalitie gevormd? Versie met tolk Nederlandse Gebarentaal (NGT).