Huis voor democratie en rechtsstaat

Assenstelsel

maandag 1 maart 2021

Met het assenstelsel kunt u behandelen waar politieke partijen voor staan en hoe zij zich tot elkaar verhouden. U bespreekt eerst kort de begrippen links, rechts, progressief en conservatief. Vervolgens plaatsen uw leerlingen/studenten de verschillende politieke partijen in het assenstelsel.

 

Wij hebben materialen ontwikkeld waarmee u het bezoek met uw leerlingen of studenten aan ProDemos en het parlement kunt voorbereiden en/of op het bezoek kunt terugkijken. Op die manier vergroten we het leereffect van het bezoek met uw leerlingen of studenten aan politiek Den Haag.

Met deze werkvorm kunt u uw bezoek aan ProDemos voorbereiden en/of terugkijken op uw bezoek aan ProDemos.

Meer informatie over een bezoek aan politiek Den Haag.

Bijlages

Coronamelding

Tot en met zondag 9 mei 2021 voeren we geen fysieke educatieve programma's uit. Online programma's zijn wel mogelijk.
Bekijk wat er te doen is