Huis voor democratie en rechtsstaat

Assenstelsel controlevragen

maandag 5 juli 2021

Werkvorm in het kort
Leerlingen vullen een werkblad in. Hiermee controleer je of leerlingen je uitleg over de begrippen links, rechts, progressief en conservatief goed begrepen hebben.
Werkblad A is wat gemakkelijker dan werkblad B.

In verband met thuisonderwijs zijn de pdf’s bewerkbaar, zodat leerlingen deze op de computer kunnen invullen. Laat leerlingen hiervoor het bestand openen in Adobe Acrobat Reader en klikken op het icoontje ‘Document ondertekenen door te typen of een handtekening te tekenen’.

Mocht dit niet lukken, dan zijn de werkbladen ook als Word-bestand toegevoegd.

Bijlages

Coronamelding

De Tweede Kamer heeft besloten de komende tijd geen groepen meer toe te laten. Dat heeft consequenties voor onze Haagse programma's.
Lees meer