Huis voor democratie en rechtsstaat

Aan de slag met vuurwerkverbod

vrijdag 17 januari 2020

De leerlingen bekijken de argumenten voor en tegen een vuurwerkverbod. Ze rangschikken de argumenten en gaan met elkaar in de debat over de stelling ‘Vuurwerk moet verboden worden voor consumenten.’

Bijlages