Huis voor democratie en rechtsstaat

Links

Meer informatie over de gemeente kunt u onder andere vinden via onderstaande links:
(de links openen in een nieuw venster)

 • Degemeente.nl
  Degemeente.nl is een website van alle gemeenten in Nederland. De inhoud van deze website is mede afkomstig van VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat en Videoloket.nl.
 • Basisgegevens van Nederlandse gemeenten (op Overheid.nl)
  Op basis van de Databank VNG Ledengegevens, een unieke databank met gegevens van bestuurders, organisaties en medewerkers in het lokaal bestuur. De gemeenten, deelgemeenten en gewesten zorgen zelf voor actualisatie.
 • Statistieken lokaal bestuur (op VNG.nl)
  Aantallen en persoonlijke gegevens van wethouders, burgemeesters en raadsleden naar geslacht, politieke partij, gemeentegrootte, provincie en beleidsportefeuille.
 • Basisgegevens over gemeenten (Stichting DecentraalBestuur.nl)
  Hier treft u basisgegevens over gemeenten aan. Hoeveel gemeenten zijn er, hoeveel waren er in eerdere jaren. Wat was de opkomst bij de raadsverkiezingen sinds 1970, het jaar waarin de opkomstplicht werd afgeschaft? Hoe waren toen de uitslagen? Hoeveel raadsleden en hoeveel wethouders zijn er? [Geen gegevens van na 2012]
 • Zoeken in alle gemeentelijke websites
  Met behulp van Google aangepast zoeken.

Bestuur

 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  Samen met alle gemeenten staat de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG is een dienstverlenende organisatie en biedt een platform voor opinievorming en vernieuwing. De VNG is bovendien dé belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties.
 • VNG Magazine
  VNG Magazine is hét multimediale platform voor wie werkzaam is bij de lokale overheid. Het biedt nieuws, achtergronden en ontwikkelingen gebracht door een onafhankelijk team van professionele journalisten.
 • Gemeente.nu
  Gemeente.nuis de website met nieuws, opinie en achtergronden voor gemeenteambtenaren en bestuurders.
 • Databank Praktijkvoorbeelden VNG
  De databank praktijkvoorbeelden bevat beleidsnota’s, startnotities, filmpjes, visies en evaluaties van gemeenten, waar u als collega-gemeente gebruik van kunt maken.
 • Waarstaatjegemeente.nl
  Op Waarstaatjegemeente.nl kunnen gemeenten eigen prestaties vergelijken met die van collega-gemeenten op verschillende maatschappelijke terreinen. Zo ontdek je als gemeente op welke gebieden je jezelf nog kunt verbeteren en van welke gemeenten je kunt leren.
 • Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)
  Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) is een klein, wendbaar en zelfstandig instituut, in 2009 opgericht door de VNG, met een duidelijke eigenstandige positie: VNG is belangenbehartiger, KING adviseert onafhankelijk, begeleidt, stimuleert, en ondersteunt gemeenten in hun organisatie(-ontwikkeling) en uitvoering van gemeentelijke taken, en brengt gemeenten bij elkaar sinds 1 januari 2010.
 • Raadslid.nu
  Raadslid.nu is dé Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.
 • RaadsledenNieuws
  Informatiebron voor raadsleden en raadsgriffiers
 • Wethoudersvereniging
  Wethoudersvereniging is de beroepsvereniging van wethouders in Nederland en bestaat sinds 2004. Met ruim 600 leden zet zij zich in voor de professionalisering van het vak.
 • Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)
  De beroepsvereniging van de burgemeesters in Nederland. Vrijwel alle burgemeesters zijn lid van deze vereniging, die zich vooral richt op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie.
 • Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS)
  De Vereniging van Gemeentesecretarissen is de beroepsvereniging voor gemeentesecretarissen. Vrijwel iedere gemeentesecretaris is lid van de vereniging. Ook veel secretarissen van regio’s en deelgemeenten zijn lid. De VGS ondersteunt haar leden op inspirerende wijze bij hun dagelijks werk en behartigt de belangen van gemeentesecretarissen.
 • Vereniging van Griffiers (VvG)
  Op deze website vindt u informatie over het openbaar bestuur, over het functioneren van de griffier en over de Vereniging van Griffiers (VvG).

 

Burgers

 • Dossier Burgerparticipatie (op VNG.nl)
  Burgerparticipatie wil zeggen: inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners. Dit dossier is bedoeld om praktijkvoorbeelden, publicaties en ervaringen te delen.
 • Participatiewijzer (van ProDemos)
  Dit is de website die je helpt om burgers en organisaties te betrekken bij gemeentebeleid of bij een gemeentelijk project.
 • Participatiekaart.nl
  De participatiekaart geeft een overzicht van burgerparticipatie projecten in de openbare ruimte.
 • Benchmark Burgerparticipatie
  Kennisplatform van de Benchmark Burgerparticipatie! Het instrument om burgerparticipatie in uw gemeente in beeld te brengen en te verbeteren.
 • E-participatie op Ambtenaar 2.0
  Overzicht van blogs, discussies en informatie over crowdsourcing, co-creatie, participatie, online communities, etc.
 • Centrum voor budgetmonitoring en burgerparticipatie
  Budgetmonitoring is een instrument waardoor burgers, communities en andere organisaties zicht krijgen op de besteding van overheid of andere organisaties.