Huis voor democratie en rechtsstaat

Debatten, lezingen, colleges

ProDemos organiseert regelmatig debatten, lezingen en verdiepingscolleges. Lees hieronder meer. Bekijk voor het actuele aanbod ook onze agenda.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten? Abonneer u dan op onze maandelijkse Activiteitenladder.

Politiek Café – voor kroegtijgers met inhoud!

Kom langs in ons Politiek Café en ga in een informele setting in gesprek met inspirerende sprekers uit de politiek, wetenschap en de journalistiek. Met iedere maand wisselende gasten en programmaonderdelen, zoals: Sticker je stelling: geef met stickers aan waar het debat volgens jou over moet gaan Actualiteitenquiz Debat met...

Lees meer »

Grondwetdag Challenge voor scholen

In het kader van de Grondwetdag op vrijdag 23 maart 2018 organiseert ProDemos de Grondwetdag Challenge, een wedstrijd voor middelbare scholieren en mbo-studenten. Tijdens dit evenement staat ieder jaar een Hoog College van Staat centraal. Dit jaar is dat de Raad van State. Grondwetdag Challenge Wees zelf de Raad van...

Lees meer »

Wandel gratis mee langs het Grondwetpad

Op de Grondwetdag op 23 maart 2018 bieden we gratis wandelingen aan langs het Grondwetpad, onder leiding van bijzondere gidsen. Dit jaar zijn dat onder anderen: Piet Hein Donner (vicepresident van de Raad van State) Pauline Krikke (burgemeester van Den Haag) Wim Deetman (oud-politicius en voormalig lid van de Raad van State) Ewout...

Lees meer »

Democratie in Debat – Het verhaal achter het nieuws

Democratie in Debat is een debatreeks over de politieke actualiteit. Democratie in Debat is een samenwerkingsverband van ProDemos, Filmhuis Den Haag, het Montesquieu Instituut en Internationaal Perscentrum Nieuwspoort. Elke maand organiseren we in politiek Den Haag het Actualiteitendebat, Film & Debat en het Politiek Café. Democratie in Debat ProDemos wil...

Lees meer »

Ondermijning van lokaal bestuur

Collegereeks ‘Ondermijning van het lokale bestuur’

Kom naar onze collegereeks over de bestuurbaarheid van de gemeente. In vier colleges bespreken we het gevaar van infiltratie van de gemeentepolitiek door de onderwereld. Met o.a. Erik Akerboom (korpschef Nationale Politie) over georganiseerde criminaliteit en democratie.

Lees meer »

Grondwetrondleiding in het Nationaal Archief

Al in 1844 dient de liberaal Thorbecke een ingrijpend voorstel tot herziening van de Grondwet in. Maar de Kamer vindt dat het voorstel van de Kroon moet uitgaan. En Koning Willem II is dat niet van plan. In 1848 is koning Willem II eindelijk bereid in te stemmen met fundamentele...

Lees meer »

Test je kennis over de Grondwet

In de Grondwet staan de officiële spelregels van onze samenleving. Zo staat erin welke rechten burgers in de Nederlandse staat hebben. Dat zijn de grondrechten. Er staat in dat burgers het recht hebben hun eigen leven te leiden zonder dat de staat zich bemoeit met hun mening, hun geloof of...

Lees meer »

Cursus Publiek leiderschap voor vrouwen

Wil jij meer leiding op je nemen in je werk, studie of politieke activiteiten? Heb je politieke ambities? Wil je je vaardigheden in effectief onderhandelen, netwerken en jezelf presenteren graag verder ontwikkelen? Doe dan mee aan onze cursus Publiek leiderschap. De cursus Publiek leiderschap voor vrouwen Net als in 2016 organiseerde...

Lees meer »

Collegereeks ‘Gezond wantrouwen: motor van de democratie?’

De kloof tussen samenleving en politiek is veelbesproken. Veel burgers staan wantrouwend tegenover bestuurders en politici, maar ook ten opzichte van de democratie. Van 17 oktober tot 14 november 2016 bekeken we in deze collegereeks wantrouwen van verschillende kanten. Democratie draait om de controle van de macht; het is dan ook niet vreemd dat...

Lees meer »

Collegereeks ‘Democratie zonder rechtsstaat: hoe gevaarlijk is dat?’

In mei en juni 2017 organiseerde ProDemos vier colleges over de spanning tussen de democratie en de rechtsstaat. De principes van de rechtsstaat zijn een wezenlijk onderdeel van de democratie. Wat gebeurt er als een meerderheid die principes wil veranderen? Als de verbinding van democratie met rechtsstaat wordt doorgesneden? Lopen...

Lees meer »

Lezingenreeks 200 jaar Staten-Generaal

Vanaf maandag 8 februari 2016 keken we in vier lezingen naar de werking van ons parlement als publieke arena van de democratie. In het kader van de viering van 200 jaar Staten-Generaal zijn twee boeken gepubliceerd: ‘Veelzijdig in deeltijd’ over de Eerste Kamer en ‘In dit huis’ over 200 jaar...

Lees meer »

Collegereeks ‘Hebben politieke partijen de toekomst?’

In het najaar van 2015 gingen we tijdens vijf colleges in op de functie van politieke partijen in ons democratisch bestel. Het ledenaantal van de landelijke politieke partijen daalt al jaren. Anno 2015 zijn minder dan 300.000 mensen nog lid van een landelijke politieke partij. Tegelijkertijd groeit het aantal lokale...

Lees meer »

Lezingen over de Doe-democratie

In het najaar van 2014 organiseerden we 5 lezingen over de doe-democratie. Hoe democratisch is de doe-democratie? Actieve burgers die gezamenlijk de organisatie van hun leefwereld  ter hand nemen, overheden die daarbij steun bieden en hun neiging tot controleren indammen, dit is het perspectief dat past in  de participatiesamenleving. Ter...

Lees meer »

Europacolleges: Waar zou het Europadebat over moeten gaan?

De meningsverschillen over de Europese Unie lopen hoog op. Prima, dit kan de aandacht voor de Europese verkiezingen versterken en belangrijke kwesties zichtbaar maken. Maar worden de goede vragen gesteld? Worden de dilemma’s helder geformuleerd? Zijn de aannames van waaruit wordt gediscussieerd correct? In vier colleges in maart/april 2014 gingen experts in...

Lees meer »

Handreiking Hoe organiseer je een debat of bijeenkomst?

De handreiking Hoe organiseer je een debat of bijeenkomst? is ontwikkeld door  ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. Met deze handreiking bieden we je ondersteuning om zelf aan de slag te gaan met het organiseren van een debat of een andersoortige publieksbijeenkomst. In de handreiking zijn de volgende fasen opgenomen: Voorbereiding Hierin beantwoorden...

Lees meer »