Huis voor democratie en rechtsstaat

Wat is Europees Unierecht?

Burgers die zich in Nederland bevinden, moeten zich aan de Nederlandse wetten en regels houden. Deze wetten en regels worden opgesteld door de Nederlandse wetgever en noemen we de Nederlandse rechtsorde.

Nederland is een van de lidstaten van de Europese Unie (EU). De EU stelt ook wetten en regels op. Dit geheel van Europese wetten en regels noemen we de rechtsorde van de Europese Unie. De Europese rechtsorde is deel van de Nederlandse rechtsorde.

Wat houdt Europees Unierecht precies in? Hoe werkt het? Daarover gaat deze brochure.

Downloaden of bestellen in de webshop